top of page

Melodie 2020  

   Milí melodičtí přátelé,


blíží se konec roku 2020 a začátek nového s číslem 2021, od kterého jistě nejen náš Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie s nadějí očekává více živých setkání a radosti z nich. Každým rokem jsou touto dobou naše diáře zcela plné a více než v jiném období roku se setkáváme za zvuku zpívání se svým publikem, které si na koncerty přichází pro předvánoční a vánoční naladění. Letos tomu tak není, Melodii naživo neuslyšíme. A tak posíláme alespoň pár řádků k přečtení, při kterém se za Melodickým rokem 2020 můžeme symbolicky ohlédnout.


   Rok 2020 jsme zahájili krásným koncertem s Martinem Hammerle-Bortolottim. Tradiční Rozloučení s vánočním časem, které rozeznívá jihlavský kostel sv. Ignáce každé dva roky. Tentokrát jsme se vrátili k původní komorní formě za doprovodu klavíru Veroniky Kohoutové, dnes Sivíčkové, houslí Heleny Tůmové a Marie Michálkové, trubky Evžena Mašáta a všech ostatních nástrojů Magdaleny Salákové. Každý koncert s pěvcem Martinem Hammerle-Bortolottim je pro nás svátkem a oslavou zpívání. Nádherný zážitek pro všechny.


   Po tomto koncertě jsme s plným nasazením připravovali koncert další – „Jarní“. K tomu se klubaly plány na natáčení vánočního CD. Ještě v lednu jsme zkoušeli v různých prostorách a navštěvovali místa k natáčení vhodná. Jarní koncert se měl uskutečnit v kostele Povýšení svatého Kříže, hlavním hostem měla být houslistka Marie Magdalena Fuxová. Jen Melodie a sólové housle. Bylo by to jistě krásné, nové propojení. Mimořádné setkání s krásnou uměleckou osobností – jak pro sbor, tak i pro publikum. Snad někdy příště. Jako všechny i Melodii zasáhla první vlna šíření koronaviru a naše činnost zcela utichla. Někdy je čas se radovat, jindy ten čas není.


   Od dubna 2020 se začaly rýsovat ambiciózní plány na propojení Melodie s Příbramskou filharmonií při provedení fenomenálního Requiem Wolfganga Amadea Mozarta. Přesně to pravé do osamělých dní – velký cíl. Začala vznikat domácí sbormistrovská nácviková videa pro samostatnou přípravu. Od června 2020 přibyla další novinka, díky aktuální situaci si Melodie vyzkoušela, jaké je to nacvičovat v jihlavském amfiteátru. Kousek stranou od „hlavní scény“ je úplně dokonalá venkovní zkušebna. Několik řad sedadel mírně zatočených k centru, nechybí připojení k elektřině. Krása. Čtyři bohaté zkoušky, radost ze setkání, skvělé počasí a pylu tak akorát. Pro alergiky nic moc, ale jediná možnost, jak se vidět a slyšet v plném počtu. Cílem byl Svatováclavský koncert a také svatba naší milé klavíristky Veroniky. V závěru června radostné setkání u hlavních melodických duší a srdcí – u Kulhánků na zahradě. Vše zlé se zdálo za námi a před námi jen léto a pak samé zpívání.
V srpnu jsme začali zkoušet nezvykle brzy – už v polovině měsíce. Připravovali jsme Svatováclavský koncert, první po devíti měsících. Jako host – někdo za odměnu - Martino Hammerle-Bortolotti! Na konci srpna jsme zvládli vydařený sborový výjezd – zpívali jsme na zámku v Hostivici u Prahy na svatbě Veroniky nově Sivíčkové. Byla to velká radost a čest. Po svatbě jsme si užili společný výlet na hrad Okoř a prozkoumali jeho okolí. V září už jsme byli napjatí, jak to s naším koncertem bude, nacvičovali jsme v plném režimu. Od poloviny září jsme se dle doporučení a ve snaze minimalizovat riziko přesunuli do kostela Povýšení svatého Kříže, kde jsme mohli zkoušet s pocitem bezpečí ve velkých rozestupech. Jsme moc vděčni za tu možnost, naplno jsme využili možnosti našich sborových stupínků – praktikáblů.
Svatováclavský koncert proběhl dle všech platných regulí, stálo nás to hodně starostí a organizačních novot. Báli jsme se, aby nepřišlo více publika, než bylo míst k sezení. Ale také i toho, aby někdo sebral odvahu a přišel. Zkrátka jsme byli plni očekávání. A dopadlo to skvěle – publikum se dostavilo ve správném množství. Martino Hammerle zpíval „u Kříže“ poprvé a pro všechny to byl to zážitek. Pro nás opět možnost vyzkoušet a zažít něco nového. Rozestupy sbor zvukově posunuly a znovu ještě více připomněly důležitost každého hlasu. Velká radost a vděčnost, že jsme mohli tento koncert prožít. V tomto roce druhý a poslední.


   V týdnu po Svatováclavském koncertě byla oznámena omezení, která sborové zpívání znemožnila. Co víc, zpívání bylo výslovně označeno jako vysoce rizikové. Život okolo se stále mění a nám nezbývá, než se stále znovu přizpůsobovat a vážit si toho, co je. Protože to, co může přijít, si nikdo z nás neumí představit. A to je asi dobře. Chtěli jsme alespoň v malých skupinkách vydržet co nejdéle, ale nebylo to možné. Tentokrát jsme však činnost úplně nezastavili. Snažili jsme se doma intenzivně cvičit s pomocí nácvikových videí Mozartovo Requiem. Stále nebyla vyloučena možnost listopadových koncertů, byť pravděpodobnost byla malá. Sbormistr měl přehled o domácích úspěších skrze tabulku, kam měl každý zapisovat, jak mu nácvik jde. Po zrušení vyhlídky na mozartovské koncertování se z nácviku stala dobrovolná aktivita pro všechny, kdo měli do zpívání chuť. Ta nebyla samozřejmá, mnoho lékařů a pracovníků v sociálních službách v našich řadách prožívalo mimořádně náročné období. Také jsme měli velký strach o jednoho z nás, který strávil mnoho času v nemocnici ve vážném stavu. Pro něj i pro jeho nejbližší to bylo možná nejtěžší období v životě. Byli jsme sice blízko, ale se zoufalým pocitem bezmoci. Nebyl jediný, kdo v Melodii v této době prošel onemocněním COVID 19 či jiným poměrně vážným zdravotním problémem. Přesto jsme se snažili udržet zpívání jako „světlý bod“ pro všechny, kdo by měli na zpívání „kapacitu“ a chuť.


   Na dušičky 2. listopadu jsme se poprvé všichni sešli – společně jsme sledovali krásné provedení Mozartova Requiem. Každý u sebe doma, ale přesto tak trochu pospolu. Po koncertě jsme si povídali v online zkušebně. Od 9. listopadu začala příprava vánočních koled – obnovili jsme pravidelné pondělní zkoušky, byť každý hlas samostatně 40 minut online. Vrhli jsme se opět do něčeho nového a nebylo to špatné! Nácvik po jednotlivých hlasech může být užitečný. Všichni kromě sbormistra s vypnutým mikrofonem. Sbormistr snad poprvé neslyšel žádnou chybu! Nacvičovali jsme cyklus koled „Z Betlémské krajiny“ a odstartovali sérii dalších nových zkušeností.
Koledy jsme totiž chtěli po jednotlivcích nahrát a smíchat dohromady. K tomu natočit „zpívající“ video. Abychom měli cíl, když už nejsou umožněny koncerty. Abychom měli co tvořit, abychom vytvořili památku na tolik specifické sborové období. A také abychom mohli zazpívat alespoň tímto způsobem těm, které to povzbudí a potěší. Celý náš vánoční projekt byl zcela dobrovolný a zapojilo se do něj více než 40 zpěváků a zpěvaček. DÍKY VŠEM! Bylo toho mnoho nového – zpívání doma, často v doslechu svých blízkých, natáčení rozezpívaného videa (kdo sám sebe někdy natáčel???), natáčení vlastního zpívání u sebe doma nebo po jednotlivcích v naší zkušebně… Velký dík patří také naší technické podpoře – Pavlu Kolářovi (synovi) za práci s natočenými zvukovými materiály, Vojtovi Kolářovi za přípravu videa, Martinu Mikešovi za cenné konzultace a podněty a Jirkovi Kulhánkovi za mimořádnou obětavost a nasazení pro společnou věc!


   A teď jako sbormistr – moc děkuji celé Melodii za tuto mimořádnou vánoční zkušenost, za vaši odvahu, nasazení a ochotu zkoušet stále nové věci. To se netýká jen tohoto roku. Moc děkuji vám všem za celý tento rok, který byl tak jiný a pro mnoho z vás tak těžký. Moc si vážím toho, že jste stále Melodičtí. Za každé situace. Děkuji také rodinám našich členů a všem našim příznivcům za každou přízeň a podporu!


   A teď i za Melodii pro Melodii a všechny Melodii blízké i vzdálené:
Přejeme krásné Vánoce, ať se vám všem podaří naplno prožít krásu každé chvíle. Ať záříte štěstím z bohatství, kterým jsou lidé okolo vás. Ať tou jedinou epidemií o Vánocích a v novém roce, která vás bude provázet, je radostný úsměv, energie, chuť a zdraví. Ať se vám to vše daří šířit dál a dál.
A vám, co jste osamělí, smutní a třeba se vám nedaří držet s rychlým světem krok… Ať se vám podaří sebrat odvahu a sílu ke správným rozhodnutím a vykročení směrem k lidem. Společně se nám žije lépe – nejen v pěveckém sboru.


Krásné vánoční svátky a vše dobré v roce 2021.


Spolu s jihlavskou Melodií Pavel Salák

bottom of page