top of page

TELČísla

Dětský pěvecký sbor založený v roce 2008 v ZUŠ v Telči. V současné době má 3 oddělení - TELČísla, starší TELČísla a přípravku TELČísílka s celkovým počtem 60 zpívajících dětí. TELČísla nacvičují jednou týdně 2 vyučovací hodiny, vedle pravidelných zkoušek se zúčastňují 3 soustředění, z toho jednoho letního. Největším úspěchem TELČísel je získání čtyř zlatých medailí a dalších čtyřech ocenění s postupem do národního kola v letošním prvním ročníku soutěže dětských pěveckých sborů ZUŠ. Mezi největší TELČíslové zážitky patří společná koncertní výměna s jihlavským Gaudiem a sborem Augustana z Augsburgu z roku 2014. Sbormistrem TELČísel je Pavel Salák, korepetitorkou Dita Coufalová, o hlasovou výchovu se stará Eva Pavlíková.

Dětský pěvecký sbor Gaudium působí při ZUŠ Jihlava pod vedením Petra Sobotky.

Smíšený pěvecký sbor Notre Dame vznikl v září 2004 při chrámu Matky Boží před Týnem v Praze na Staroměstském náměstí. Matka Boží (Naše Paní) byla také inspirací pro název sboru. Sbor se zaměřuje na interpretaci liturgické hudby od renesance po současnost, se zvláštním zaměřením na vokálně instrumentální díla baroka a klasicismu. Své místo spatřuje Notre Dame především při zkrášlování liturgie v Týnském chrámu i dalších kostelích po celé republice. Příležitostně vystupuje i koncertně. Sbor od založení vede Leona Stříteská (Saláková), odborná asistentka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Vokální soubor, který hostoval na našem prvním koncertě. 

Jihlavský pěvecký sbor Campanula je smíšený sbor se zaměřením především na interpretaci historické i soudobé duchovní hudby. 

Chrámový smíšený pěvecký sbor SANTINI, který působí ve farnosti Telč od roku 2008, se věnuje interpretaci hudby všech žánrových kategorií se zvláštním zaměřením na hudbu duchovní a liturgickou. V současné době má 20 členů. Sbor působí nejenom ve městě Telči a okolí, koncerty organizuje i ve vzdálenějších městech a obcích. Funkci sbormistra zastává Anežka Tichá, dirigentem skladeb s orchestrem je Karel Tomek.

Pěvecký sbor, který často hostuje na našich koncertech.

Piccolo coro & Piccola orchestra je komorní smíšený sbor a smyčcový orchestr působící v Praze. Soubor v současné době tvoří 40 členů, podle potřeb jednotlivých projektů však spolupracuje s řadou hostujících sólistů a instrumentalistů. Od svého založení v roce 1996 uspořádal již stovky vystoupení v Čechách i v zahraničí.

Festival sborových umění pravidelně konaný v Jihlavě, na kterém jsme několikrát vystupovali.

Please reload

bottom of page