top of page

Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie   

      Od svého založení  v roce 1998 působí  Melodie v úzké spolupráci se  Základní uměleckou školou  Jihlava. V současné době má okolo 60 členů. Sbor nemá žádné speciální zaměření, za cíl si klade zpívat co nejlépe pro radost svou i radost posluchačů. Repertoár je tvořen skladbami napříč žánry i staletími.

     Hlavní osu činnosti sboru představuje soubor  6 tradičních koncertů, které Melodie připravuje v Jihlavě. Kromě toho sbor vystupuje nejen v různých dalších městech regionu a republiky, ale v uplynulých letech s úspěchem reprezentoval  Jihlavu a Českou republiku  ve francouzské Provence, v Holandsku a Itálii.

     Jedním z největších úspěchů Melodie je získání  stříbrného  pásma v soutěži komorních smíšených pěveckých sborů při jihlavském Festivalu sborového umění v roce 2011.  K 15.výročí svého založení sbor nahrál své první profilové CD Melodie 20.a21.století.
 

Velkým hudebním zážitkem byla pro sbor účast při  slavnostním provedení  „Te Deum“ Antonína Dvořáka v roce 2015 v  Jihlavě

bottom of page