top of page

Dana FUČÍKOVÁ

Sopranistka Dana Fučíková je absolventkou brněnské konzervatoře a Janáčkovy akademie múzických umění. Je ředitelkou ZUŠ Jihlava, kde také vyučuje sólový zpěv. Kromě své pedagogické a ředitelské činnosti sólově koncertuje u nás i v zahraničí (Německo, Francie, Švýcarsko, Holandsko, Maďarsko, Švédsko), jako sólistka spolupracuje s Filharmonií Gustava Mahlera a mj. též s JSPS Melodie. Ve svém repertoáru má skladby z období baroka, renesance, mše, árie z oper, operet a muzikálů.
U našeho sboru působí od jeho založení jako hlasová poradkyně. Svým sólovým zpěvem zdobí nejen naše domácí koncerty, ale i ty na zahraničních turné.

Martino HAMMERLE-BORTOLOTTI

Umělec, narozený v Innsbrucku ve znamení Lva, věděl už po úspěšně zakončeném studiu ekonomie na tamní univerzitě, že jeho cesta bude jiná, že bude muset jít za svou velikou láskou, za zpěvem.

Pěvecké školení jej zavedlo do četných evropských měst – mimo jiné do jihoněmeckého Freiburgu, Budapešti, Brna a Florencie. Martino Hammerle-Bortolotti zpívá Mozarta, klasický belcantový repertoár, Pucciniho, Leoncavalla, ale i Verdiho a Wagnera a skladby dosud málo známých skladatelů, který pro své posluchače vlastně znovu objevuje.

Pravidelně svým zpěvem rozdává radost i na našich velkých koncertech.

Veronika KOHOUTOVÁ

Klavíristka Veronika Kohoutová je absolventkou konzervatoře v Plzni a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Absolvovala mistrovské kurzy v Brně, Bechyni, Týně nad Vltavou a Jihlavě. Vzdělávala se také v Drážďanech a ve francouzském Noyers sur Serein. Už během studií reprezentovala ČR v Japonsku, kde hrála na 40 mezinárodních koncertech. Je držitelkou vysokých ocenění ze soutěží Pro Bohemia 2000 či Smetanovy mezinárodní klavírní soutěže 2006. V roce 2002 vystoupila jako sólistka Plzeňské filharmonie. Spolupracuje s námi od roku 2011 a na našich koncertech náš sbor nejen doprovází, ale vystupuje i jako sólistka. Spolupracuje s námi od roku 2011.

Petr SOBOTKA

V současné době vyučuje na ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě a na ZUŠ v Jihlavě, kde druhým rokem vede dětský pěvecký sbor Gaudium. Působí jako regenschori farnosti u sv. Jakuba v Jihlavě, kde se také podílí na hudebním životě. Je činný v oblasti organologie, historie a stavby varhan. Při společných koncertech nás doprovází na klavír, varhany nebo působí jako sbormistr Gaudia. 

ZUŠ Jihlava

S jihlavskou lidovou školou umění spolupracujeme velice úzce - na našich koncertech často vystupují DPS Gaudium, smyčcový i symfonický orchestr, žáci, učitelé i absolventi ZUŠ.

Ondřej SLAVIČÍNSKÝ

Mladý, velice talentovaný zpěvák a student u Romana Janála na mezinárodní konzervatoři v Praze. Vzájemně si hostujeme na koncertech a Ondra nám svůj krásný hlas propůjčil i na festlival ve francouzké Provence.

Please reload

bottom of page