top of page

O akci

O akci

2. listopad 2021 - Památka zesnulých, den předurčený k realizaci výjimečného koncertu, na který se už dlouho těšíme. V chrámu sv. Ignáce v Jihlavě zazní slavné Requiem Wolfganga Amadea Mozarta. V letošním roce si připomínáme 230 let od vzniku tohoto díla a také od smrti jejího autora. K nacvičení Mozartova Requiem jsme byli přivedeni nabídkou Příbramské filharmonie, která nás oslovila ke společnému provedení. Trénovat jsme začali už v loňském roce, nácvik probíhal převážně on-line, každý u svého počítače a přece spolu.

 

Druhý listopad je snad pro každého výjimečným dnem inspirujícím k zastavení a vzpomínání. K jeho naplněnému prožití je koncert s krásným Requiem ideální příležitostí. Přesto a možná právě proto jsme se rozhodli díky zajímavým okolnostem jej propojit s benefiční myšlenkou. Součástí velkého uměleckého propojení Jihlavského smíšeného pěveckého sboru Melodie a Příbramské filharmonie totiž bude pod taktovkou dirigentky Veroniky Kopecké také její manžel Ondřej Kopecký. Violoncellista, ale také primář Kliniky paliativní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jedna ze dvou hlavních postav úspěšného filmu o paliativní péči "Jednotka intenzivního života", který měl premiéru na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Díky této nevšední shodě okolností a síle tématu paliativní péče jsme se rozhodli věnovat finanční výtěžek celého koncertu domácím hospicům, které působí na Jihlavsku: jihlavské Bárce a telčskému Sdílení. Koncertní večer bude navíc obohacen o tematické odpoledne - v úterý 2. listopadu proběhne v 16.00 promítání filmu "Jednotka intenzivního života" v kině Dukla a po filmu beseda s aktérem filmu, paliatrem Ondřejem Kopeckým.

 

Bárku i Sdílení můžete podpořit několika způsoby - zakoupením vstupenky na večerní koncert, vhozením dobrovolné částky do pokladničky u vstupu do kostela, nebo odesláním libovolné částky na transparentní účet. Získaný obnos bude rozdělen rovným dílem mezi obě organizace.

 

Těšíme se na setkání s Vámi 2. listopadu v 16hod v kině Dukla na promítání filmu a od 19hod v kostele sv. Ignáce na benefičním koncertě s jihlavsko-příbramským provedením úžasného Requiem W. A. Mozarta.

Program

16:00 PROMÍTÁNÍ FILMU

kino Dukla

Jana Masaryka 20, Jihlava

následuje

BESEDA S ONDŘEJEM KOPECKÝM

19:00 KONCERT

       W.A.MOZART REQUIEM       

Kostel sv.Ignáce z Loyoly

Jihlava

MUDr. Ondřej Kopecký

2585442-04_6.jpg

"Paliativní medicína umožňuje lékaři a celému multidisciplinárnímu týmu efektivně podpořit pacienta se závažným onemocněním. I v situaci, kdy se čas života krátí, pacienta a jeho blízké neopouští, naopak často pomáhá tímto obdobím projít co nejsnáze a nejlépe. Kombinace práce intenzivisty a paliatra mi přináší radost z naplňování tradiční hodnoty lékařského povolání – tedy pomoci bezmocnému člověku."

V roce 2003 promoval v oboru všeobecné... více

Program

Mozartovo Requiem

Requiem v d-moll je soubor 14 skladeb napsaných ve Vídni v roce 1791 a nedokončených před autorovou smrtí v témže roce. Mozart začal skládat Requiem na základě velkorysé zakázky od anonymního člověka, který byl ve skutečnosti služebníkem hraběte Franze von Walsegg Stuppach, bohatého šlechtice, který chtěl Requiem vydávat za vlastní dílo, složené k uctění památky své manželky. Mozart byl však uprostřed práce přemožen infekční nemocí. Zemřel 5. prosince 1791 a Requiem nedokončil.

Po skladatelově smrti se Mozartova vdova Constanze zavázala hudebnímu nakladatelství Breitkopf und Hartel, že Requiem bude dokončeno a připraveno k vydání. Constanze nejprve požádala o pomoc Josepha Eyblera – skladatele, kterého si Mozart velmi vážil. Eybler krátký čas na Requiem pracoval, utřídil několik částí, ale nakonec zjistil, že dokončení všech rozpracovaných částí by bylo příliš časově náročné a vrátil partitury Mozartově vdově. V průběhu následujícího období bylo osloveno několik dalších hudebníků, kteří však přispěli minimálně, až se Requiem dostalo do rukou skladatele Franze Xavera Süßmayra, jenž byl po většinu roku 1791 Mozartovým žákem, a ten dílo dokončil. Süßmayr použil všechny Mozartovy originální partitury, které se dochovaly. Použil i některé hudební náměty Josepha Eyblera a sám zkomponoval nový materiál pro další části (jako např. zbytek „Lacrimosa“). Zopakoval, resp. znovu použil Mozartovy motivy z „Introitus“ a „Kyrie“ a Requiem dovedl do finálního, dnes známého pojetí.

Díky nejasnému podílu Mozarta na celkovém provedení... více

O filmu
Vstupné

Vstupné

Výtěžek ze vstupného na koncert bude rozdělen mezi jihlavský domácí hospic Bárka působící pod Charitou a organizaci Sdílení z Telče 

PROMÍTÁNÍ FILMU

BESEDA

 

100,-

PŘEDPRODEJ :

Kino Dukla

Jana Masaryka 20, Jihlava

KONCERT 

REQUIEM - W.A.MOZART

300,-

PŘEDPRODEJ :

Prodejna grafických papírů TRIFOIL

Husova 10, Jihlava

Lístky na koncert bude možné zakoupit i v kině před promítáním filmu 

nebo na pokladně koncertu 30min před začátkem.

Komu přispíváme
Jak přispět
Requiem
799px-Wolfgang-amadeus-mozart_1.jpg

Jak přispět

Přijďte si poslechnout náš koncert. Zakoupením lístku již přispíváte

Můžete vhodit libovolnou částku do kasičky u vstupu na koncert

Přispějte na transparentní účet

300724967/0300

BENEFICE UKONČENA

Pokud si přejete zaslat potvrzení o daru pro odpočet hodnoty daru ze základu daně,

pošlete nám Vaše jméno, adresu (IČO) sem, nebo přímo na email info@melodiejihlava.cz.

Velice děkujeme všem za podporu!

UPOZORNĚNÍ: Účet je veden jako transparentní u ČSOB, a.s., Masarykovo nám.68/14, 58601 Jihlava.

Odesláním příspěvku na tento účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním údajů o platbě a souvisejících osobních údajů.

O filmu

jiz.png

Lékaři Ondřej a Kateřina se při své práci často dotýkají nedotknutelného. Průkopníci české nemocniční paliativní péče otevírají v celovečerním dokumentu témata, která z našich životů v podstatě zmizela. V prostředí robotické medicíny a zbožštělých bílých plášťů, orientujících se na nemoc jako takovou, se do středu jejich pozornosti vrací člověk. V intimních rozhovorech lékaři se svými pacienty hledají odpovědi na otázku, na niž se v nemocnicích, kde život končí pro 60-70 % české společnosti, bohužel zapomíná: „Jak žít dobrý život s nemocí?“

Režisérka Adéla Komrzý v průběhu tří let dokumentovala Oddělení paliativní péče ve VFN na Karlově náměstí v Praze. To vzniklo jako pilotní projekt, jenž má sloužit jako modelový příklad ostatním nemocnicím. Tým odborníků pomáhá pacientům nalézt řešení a učinit rozhodnutí, které pro ně v době nekonečných možností umělého prodlužování života může být dobré. Protože život neznamená jen to, že srdce bije a plíce dýchají… (Falcon)​​

Účinkují
bárka.jpg

Většina z nás by ráda konec života strávila doma. Rádi bychom až do konce žili pokud možno tak jako dříve, mezi věcmi, které nás životem provázely. Chceme pít svůj čaj, jíst na svém talíři, užít své ubývající síly k povídání si s těmi, které máme nejraději.

Naším posláním je prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní podpory umožnit těžce a nevyléčitelně nemocným prožít poslední období svého života doma, v kruhu svých blízkých.

sdílenií.png

Naše poslání

Sdílení o. p. s., Telč je komplexním průvodcem na cestě stářím a nemocemi. Pomáháme starým nebo vážně nemocným lidem radou, podporou, zdravotními a sociálními službami zůstat doma až do konce se svou rodinou.

Naše vize

Sdílíme s lidmi období, kdy potřebují péči druhých. Naše klienty vždy vnímáme v kontextu celého jejich životního příběhu. Posilujeme pozici klientů v rodině a pozici pečujících rodin ve společnosti.

Komu výtěžek z akce rozdělíme

Účinkují

melodie-cerna.png

Náš sbor se na Requiem připravuje už od loňského roku, kdy jsme kvůli covidu byli odkázáni pouze na online zkoušky. Náš sbormistr 

 

ale obětoval velké množství času a přichystal  detailní přípravu pro jednotlivé hlasy a individuální studium nám všem velmi ulehčil. 

Přečtěte si více o našem sboru

Pavel Salák

logo_pf-1.png

Orchestr byl založen v roce 1908 a jeho prvním dirigentem byl Bohumil Fiedler, ředitel kůru příbramského svatojakubského chrámu. Od září 2015 je dirigentkou Příbramské filharmonie Veronika Kopecká, koncertním mistrem pak Pavel Kopecký. Orchetr působí převážně na lokální úrovni. Častá je ale i spolupráce s hostujícími dirigenty jako je Debasish Chaudhuri (Indie) a David Rutherford (USA), pěveckými sbory z celé České republiky, či zapojování se do větších projektů (HFAD).

Obě tělesa při koncertě povede 

KOPECKA.jpg

Veronika Kopecká

Houslistka, pedagožka, skladatelka a dirigentka. Absolventka oboru Hudební věda na Filozofické fakultě UK. Skladbu studovala na Pražské konzervatoři ve třídě E. Douši. Na dirigentskou činnost se připravovala studiem oboru Sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK.

Sólisté

ALENA KOPECKA.png
fotografie_DM_Pavla.jpg
246846207_307493980815884_4897604950096120359_n.jpg
petrsejpal.jpg

SOPRÁN

Alena Kopecká

od dětských let zpívala ve sboru, nejprve v Příbramském dětském sboru pod vedením dr. Vladimíra Vepřeka, následně ve Svatohorském chrámovém sboru. Při studiích na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze začala navštěvovat soukromé hodiny zpěvu (u Lenky Pištěcké a Brigity Šulcové). V letech 2000-2009 byla členkou pražského komorního souboru Piccolo coro & Piccola orchestra. V roce 2008 založila spolu se svými příbuznými a přáteli soubor Musica Podberdensis, který provádí vokální a instrumentální hudbu na Příbramsku a občasně i v zahraničí. Zpěv je pro ni velmi důležitým životním koníčkem.

ALT

Pavla Štěpničková

Studovala zpěv na Konzervatoři v Praze (A. Denygrová) a následně na Hudební fakultě AMU (doc. M. Hajóssyová). Absolvovala mistrovské kurzy u M. van Alteny (Praha), N. Kniplové (Baden u Vídně), R. Wistreicha (Praha). V roce 2005 se v rámci 20. Händelovy akademie v Karlsruhe zúčastnila kurzů komorního zpěvu (J. Christensen) a operního workshopu (S. t’Hooft, J. Gall a P. Van Heyghen).
Specializuje se na interpretaci barokních vokálních děl a písňovou tvorbu. Účinkovala na hudebních festivalech v Čechách i v zahraničí. Spolupracovala s ansámbly Hofmusici, Hippocondria, Ensemble Inegal, Collegium Marianum, Musica Florea, Tiburtina aj. Jako členka souboru Hofmusici se podílela na realizaci světových novodobých premiér barokních oper v Českém Krumlově.

TENOR

Peter Malý

Slovenský tenorista pochádzajúci z Piešťan sa narodil v roku 1986. Štúdium spevu začal pod vedením Františka Livoru na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave. V roku 2013 sa stal absolventom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde študoval pod vedením profesora Petra Mikuláša. Počas štúdia stvárnil niekoľko operných postáv. Medzi najzaujímavejšie patria Don Pelagio (La Canterina, 2012), gróf Alba de Tormes (Maria Theresia, 2012) a postava Milenca (Amelia al Ballo, 2013).
Po ukončení štúdia sa stal stálym hosťom Banskobystrickej opernej scény, kde medzi inými naštudoval a stvárnil postavy Nadira (Les Pecheures des perles, 2015),Tamina (Die Zauberflöte, 2016) či Vaudemonta... Více...

BAS

Petr Sejpal

Pochází z hudební rodiny. Hudební vzdělání získal nejprve na Pražské konzervatoři a posléze na Akademii múzických umění v Praze, kde studoval u profesora René Tučka. Během svých vysokoškolských studií v Praze absolvoval roční stáž v Drážďanech, kde studoval u profesora Matthiase Weicherta na Hochschule für Musik Carl Maria von Weber. 

Spolupracoval též s prof. Ralfem Döringem v rámci mistrovských kurzů v Badenu u Vídně. Je laureátem několika mezinárodních pěveckých soutěží, mezi jinými Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka, či britské soutěže Anglo-Czechoslovak Trust.  Více...

benefi.png

Benefiční akce na podporu
     domácích hospiců na Jihlavsku

sdílenií.png
bárka.jpg

Koncert probíhá pod záštitou hejtmana         
               kraje Vysočina Mgr. Vítězslava Schreka, MBA

kraj-vysocina-logo.jpg
Sólisté
bottom of page